1.2 ml Syringe

*
Anije për
*
*
Metoda e transportit
Emri
Dorëzimi i vlerësuar
Çmimi
Asnjë mundësi transporti.
  • Snug Luer Lock threads prevent tips from popping off