Kursi dy vjecar teorik e praktik mbi paciente ne Ortodonci 2017-2018

giovedì 15 aprile 2021

Qëllimi i ketij kursi është sigurimi i informacioneve bazë të ortodoncisë interceptive, te levizshme, dhe fikse me një program i cili do të fillojë me menyrën e gjetjes së saktë të diagnozës, e deri te aplikimi i metodave trajtuese.

Datat e trajnimit : 

Takimi I - 27/28 Janar 2017

Takimi II - 03/04 Mars 2017

Takimi III - 28/29 Prill 2017

Takimi IV - 02/03 Qershore 2017

Takimi V - 08/09 Korrik 2017

Takimi VI - 29/30 Shtator 2017

Takimi VII - 03/04 Nentor 2017

Lascia un commento