SST™ - Surgical Suction Tip

20pk
Anije për
*
*
Metoda e transportit
Emri
Dorëzimi i vlerësuar
Çmimi
Asnjë mundësi transporti.
  • Ideal for delicate surgeries
  • Large-diameter tip opening
  • Single-use only