White Mini™ Tip

20pk
Anije për
*
*
Metoda e transportit
Emri
Dorëzimi i vlerësuar
Çmimi
Asnjë mundësi transporti.
  • Dispenses large volumes
  • All-plastic delivery tip
  • Easily dispenses viscous chemistries
  • Single-use only